Nyritning av Gullabokartan

Nu har vi på allvar startat projektet med en ny Gullabokarta. Kartritaren Kjell Svensson, Muglo-kartor, startade under torsdagen 11 juni fältarbetet i Isaksmåla. Kjell har tidigare ritat den äldre Gullabokartan och han fortsätter nu arbetet med en nyritning av två områden, ett lite större västerut mot Isaksmåla, och ett mindre mot Törnemåla. Det innebär alltså att vi utökar Gullabokartan dels i väster och dels mot norr med två helt nya områden. Samtidigt tar vi bort de östra delarna av den gamla Gullabokartan då det blivit många nya kalhyggen där.

Gullabokartan är en mycket användbar och omväxlande karta som använts vid flera tidigare nationella tävlingar. Även vid träningar har den varit mycket uppskattad genom åren. Här möter man allt från stenig och tuff vildmark till lättlöpta och öppna storskogar. Det är också i de flesta områdena mycket detaljrikt. Lär man sig behärska Gullaboterrängen klarar man av mycket i orienteringssammanhang kan man säga.

Att vi nyttjar Kjell Svensson borgar för att vi får en mycket högklassig karta då han är känd för sin noggrannhet. Det ska bli riktigt skoj att få springa på en färsk karta och delvis i helt nya områden inom kort! Målsättningen är att kartan ska användas vid en nationell tävling våren 2021. Vi kan då välkomna tillbaka regionens orienterare till Gullabotrakten som många gillat vid våra tidigare tävlingar.

Kjell Svensson, Muglo-kartor, har nu startat upp rekognoseringen av den nya Gullabokartan. Här ses han i ett av områdena med tallskog.
Kjell Svensson, Muglo-kartor, har nu startat upp rekognoseringen av den nya Gullabokartan. Han arbetar mestadels med en handdator i terrängen. Här ses han i ett av områdena med tallskog.
Det finns även en del områden med lövskog i de nyare delarna av kartan.
Det finns även en del områden med lövskog i de nyare delarna av kartan.
En väldigt speciell tall finns på en höjd i det större nya området.
En väldigt speciell tall finns på en höjd i det större nya området.

Det finns en del blockrika områden även i de nya delarna av kartan, precis som det
Det finns en del blockrika områden även i de nya delarna av kartan, precis som det "ska" för att vara en del av Gullabokartan.

Jonas Persson, 2020-06-11