Medlemsavgifter 2021

Nu är det dags att betala in årets medlemsavgifter. Då vi har skjutit på årsmötet betalar vi enklast via klubbens bankgiro 5375-4263.

Vi har samma avgifter som 2020 dvs.

Ungdom t.om. 20 år 300 kr Då ingår gratis tävlingsresor, gratis
tävlingsavgift och ofta nedsatt
pris på läger m.m.

Vuxen 300 kr

Familj 800 kr

Stödmedlemsskap 150 kr

Värva gärna nya medlemmar! Under dessa speciella tider är det viktigt att vi gör allt för att bidra till ekonomin. Dessutom är det viktigt för vår fina klubb att ha många medlemmar.

Jonas Persson, 2021-02-03