Startmöte O-ringen Smålandskusten

De flesta i Torsås OK som ska vara med som arrangörer under O-ringen 2024 kommer att arbeta på vår start. Nu börjar arbetet med detta och personalen på de olika starterna kommer att ha en heldag på plats i Rosenfors och Oskarshamn.

Söndagen den 19 November kl. 10.00 samlas vi i Rosenfors och tittar på hur startmodulerna ser ut och monteras samt att vi besöker alla startplatser (varje start besöker sin) och kollar, mäter hur det ser ut och planerar resp. start. Det blir en lång dag så ta med fika / mat men det är bra att alla tidigt ser sina respektive startplatser och kan grovplanera redan nu. Det är bra om så många som möjligt är med på denna info- och arbetsdag!

Anmälan till detta görs till startchef Göran Henriksson, 076-125 77 84.

Jonas Persson, 2023-10-15