Karta med mera

Tävlingskartorna kommer finnas i flera olika varianter.
Skala 1:10 000 kommer finnas i olika format. De kortare banorna kommer ha A 4 medan längre banor kommer ha A 3.
Skala 1:15 000 kommer finnas i en storlek, något mindre än A 3.
Samtliga kartor kommer vara offsettryckta förutom HD 75 och äldre som kommer ha digitalutskrivna kartor i skala 1:7500. Även i år är det Åkessons tryckeri i Emmaboda som står för trycket.

Samtliga klasser kommer ha kontrollangivelse tryckt på kartan och det kommer även finnas lösa vid starten.

2010-04-18