Protokoll styrelsemöte 2011–01–20

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • Lena Svensson
 • Susanne Alexandersson
 • Christina Ekström Karlsson (inbjuden för punkt 5 och 7)

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Protokollet från föregående möte godkändes.

 3. Inkomna brev och skrivelser

  Inbjudningar till vinterläger i Hultsfred 5–6/2 och orientering i Turkiet. Smålandsidrotten erbjuder två projekt "Mitt i livet" och "Föreningskiosken". Smålandsidrottens utbildningskatalog har också kommit och läggs i klubbstugan.

 4. Kassaställning

  Kassören presenterade klubbens kassaställning och den visar på god likviditet.

 5. Avstämning aktiviteter

  Försäljningen av adventskalendrar slutade på 110 st osålda kalendrar av 1000 st. Klubben brukar sälja slut på 1000 st och en anledning till resultatet kan vara att kalendrarna kom sent.
  Under skyltsöndagen var det mycket dåligt väder, vilket också märktes på försäljningen av lotter. Man sålde dock lotter under Ärtsoppedagen och det gick bra. Ärtsoppan skulle ha inbringat 10 kr per portion från allmänheten, men istället sponsrar Gullabo Däckfynd med detta.
  Till det årliga Lussefikat kom 20–30 st. Däremot är det dålig uppslutning på träningarna.

 6. Rapport från zonmötet

  Jonas rapporterade från zonmötet, som bland annat hade diskuterat mycket kring tävlingar och standard. En preliminär tävlingskalender för zonens närtävlingar togs fram med närtävling i Torsås den 5/5 samt att beslut togs för rullande schema för etapperna i Ungdomens 5-dagars. Nästa zonmöte äger rum den 10/10.

 7. Årsmötet enligt särskild lista

  Förberedelser inför årsmötet genomgicks med förra årets upplägg av dagordning, verksamhetsplan och övrigt som utgångspunkt.

 8. Tävlingsledare 2012

  Håkan avsäger sig tävlingsledarrollen för DM-medel 2012. Det finns i dagsläget 2 kandidater till posten och det är Percy Olausson och Ulla Olsson. Beslut i frågan flyttas till nästa möte.

 9. Närtävling 2011

  Det är fastställt att klubben ska arrangera en närtävling den 5/5 2011. Förslag till tävlingsledare är John kanske med Göran som hjälp. Håkan pratar med John.

 10. Klubbstugan

  Kurt Semark har tidigare lämnat prisuppgift på ca 10 000 kr plus moms för tillverkning av de ritningar som behövs som underlag för såväl bidragsansökningar som bygglovsansökan. Det beslutades att anlita Kurt Semark för att göra dessa ritningar.

 11. Övrigt

  1. Det beslutades att köpa in 2 st häftapparater tillsammans med omagnetiserade klamrar, samt grön/gul snitsel för att ha till tävlingar.
  2. OK Dacke vill veta om intresse finns att arrangera DM-medel Blekinge också. Väljer här att fundera vidare lite till på de praktiska konsekvenserna av ett sådant arrangemang.
  3. Jonas meddelar att kläderna är beställda med leverans v.6 och att några extrakläder är beställda för att få mängdrabatt. Ulla beställer overaller inom kort och även här beställs några extra.
  4. Jonas har planerat in ett möte med Marcus Johansson från Smålandsidrotten för att planera lärgrupper. Förslag på lärgrupper som framkom var att låta ungdomarna göra en film om orientering och att fler ska lära sig OCAD.
  5. Percy presenterade O-boken, en välgjord bok om orientering för 350 kr. Beslut fattades att köpa in ett exemplar.
 12. Nästa möte

  Bestämdes till 17/2 kl 18.30 i klubbstugan. Håkan står för fikat.

 13. Mötet avslutas

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.