Protokoll styrelsemöte 2011-08-18

Närvarande

Håkan Algotsson, Percy Olausson, Jonas Persson, Susanne Alexandersson, Christina Ekström Karlsson.

Mötespunkter

 1. Mötet öppnas

  Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående protokoll

  Föregående protokoll lästes och godkändes.

 3. Överenskommelse med kommunen

  Christina Ekström Karlsson berättade att klubben kommer att stå för fikat när kommunfullmäktige har sina möten. Det är ungefär 8 möten per år. Det brukar ge ungefär 900-1100 kr per gång.

 4. Inkomna brev och skrivelser

  Diverse inbjudningar har inkommit bl a till Swiss 5 days 2012, närtävling i Hultsfred och AXA Sunday Games. Information från Lena Robertsson angående Kultur och Fritidsskolan har också kommit liksom tävlingsplanering för 2012-2014 och tävlingsansökan 2012-2013.

 5. Ekonomin i klubben

  Den här punkten utgår eftersom kassören inte är närvarande. Christina meddelade att våryran gav ca 1 000 kr till klubben.

 6. Fortsatt arbete med stugan

  Roland Sandholm avböjde att vara projektledare för stugan. Det är viktigt att få en eller flera personer att ta på sig rollen som projektledare och fortsätta arbetet med att kontrollera finansieringsmöjligheter och driftskostnader för stugan. Några namn diskuterades, men ärendet sköts till nästa möte och var och en skulle fundera på vem eller vilka personer som skulle vara lämpliga att tillfråga.

 7. Tävling 2012

  Percy presenterade vad som gjorts hittills i förberedelserna inför DM-medel 2012 samt vad som planeras framöver. Tomas kan göra skyltar och det bestämdes att han skulle bjudas in för att visa vad han kan göra.

 8. Redovisning av sommarens aktiviteter

  O-ringen var bra. Vi hade 15 föranmälda från Torsås och till slut var det 22 löpare som sprungit minst en etapp.

  • Till Målillalägret kom inte många deltagare, men det blev mycket bra träning.
  • Ölandslägret är populärt, det var 15-20 personer som deltog.
  • Sommarkontrollerna blev en succé. De inbringade ca 1 300 kr och teknikövningarna var uppskattade.
  • Till sommarkvällen anslöt ungefär 30 personer.

 9. Klubbdator

  Jonas har undersökt priser och prestanda på datorer hos SermoIT . Det beslutades att Jonas får i uppdrag att köpa in följande:

  Laptop 17”4 995 kr
  Office 20101 300 kr
  Väska200-400 kr

  Diskussion fördes om inköp av antivirusprogram skulle göras och det beslutades att det skulle laddas ner gratis från Internet istället. När det gäller OCAD kontrollerar Jonas vad det skulle kosta att utöka hans licens.

 10. Städning förrådet

  I förberedelserna för DM medel 2012 ingår att tidigt gå igenom vad som finns och i vilket skick det är. Städning av förråd och stuga kommer att ske samtidigt som denna aktivitet. Percy sammankallar.

 11. Övriga frågor

  1. Jonas redogjorde för idrottslyftet som genomförts hittills under året.

  2. LOK-stödet kommer preliminärt att bli ca 5 500 kr.

 12. Nästa möte

  Bestämdes till den 27/9 kl 18.30. Susanne ordnar fika.
  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Håkan för fikat.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.