Mötesprotokoll 2004

Verksamhetsberättelse för Torsås OK 20040101-20041231
 
Styrelsen för Torsås OK vill härmed avge följande verksamhetsberättelse.
 
Antal protokollförda styrelsemöten 8 st. Allmänna möten har varit 3 st. Medlemsantalet vid årets slut ett 70-tal,
alltså någon ökning.
 
Tävlingsverksamhet orientering.
44 aktiva          238 starter          5 klassegrar.
Klassegrar fördelar sig följande: Huvudklass 3 st. (Annie Lennartsson och Lena Persson står för dessa).
Ungdomsklass 2 st. (Elias Dalberg och Emil Nilsson).
 
På 5-dagars deltog 22 medlemmar.
Klubben deltog också med lag på Tjoget.
 
Klubbtävlingar och egna träningar.
Ett antal träningar inklusive stanley Cup har genomförts.
Ett eget träningsläger genomfördes.
I den sedvanliga Föreningsbudkavlen på Annandag Pingst deltog 6 lag och vinnande lag bestod av Stig, Emil, och
Hans. Arr. Eva.
 
Poängtävling och vandringspris har genomförts men ej klubbmästerskap.
Löpträningar med efterföljande fikastund i stugan har genomförts under höst och vinter. I samband med
löpträningskväll ordnades den 8/12 lussefika för alla och detta blev ett uppskattat inslag.
 
Arrangemang.
En närtävling arrangerades på Söderåkrakartan den 14 mars med Roland som tävlingsledare.
 
Den 18/5 hade vi en etapp av U5-dagars på Söderåkrakartan. Tävlingsledare var Percy, Stig banläggare och Roland
hade hand om Sport Ident.
 
Naturpasset hade vi på Torsås Södra-kartan och ansvarig för detta var Anna.
 
Den 8/8 hade vi en nationell tävling på nya kartan i Gullabo men tyvärr blev deltagarantalet inte fullt ut vad vi önskat.
Tävlingsledare var Percy och banläggare Jonas med Göran som bitr.
 
Rekrytering och utbildning.
En nybörjarkurs startade den 17/4. Ett 10-tal ungdomar i årskurserna 5-7 deltog. Jonas sammanställde ett litet
info-blad om verksamheten som delades ut till ungdomar och föräldrar. Klubben har också deltagit i Kultur- och
ungdomsskolan och intresset har varit stort för detta.
 
Övriga aktiviteter.
Upptaktsträff den 14/3 med efterföljande träning.
Klubben var representerad på Hälsans Dag den 15/5. Där presenterades orientering och Naturpass såldes. Fyra
funktionärer deltog i Torsloppet.
På Kristi Himmelfärdsdag var det traditionell gökotta. Denna gång blev det en promenad på Jordtorpsåsen.
 
Under vintern hölls en studiecirkel i tävlingsorganisation med fyra träffar.
Den 13 juli var det sedvanlig sommarfest vid stugan med korvgrillning och diverse förnöjelser.
 
Bingopromenader med start vid stugan har genomförts vår och höst.
 
Ekonomi och finansiering.
Försäljning av Bingolotto har pågått så gott som hela året men har blivit sämre och sämre varför försäljningen
stoppats strax före jul. Organisatörer av lottoförsäljningen har varit Inga-Britt och Allan.
Karl-Gunnar har organiserat försäljningen av adventskalendrar.
Klubblotteriet har pågått med Lena som ansvarig.
Jultombolan liksom bingopromenaderna har också gett ett litet ekonomiskt tillskott.
 
Framtiden - tävlingsarrangemang - utveckling.
En nationell tävling på Gullabokartan är planerad 30/4 2005.
 
Preliminär tävlingsansökan för 2006 är inlämnad.
 
Inom sexklubbsalliansen förväntas Torsås arrangera en närtävling hösten 2005.
 
Sammanfattning.
Året fhar präglats av positiv anda och en tro på framtiden. Ett mycket gott arbete har utförts av många medlemmar
och styrelsen tackar alla för denna goda insats. Styrelsen tackar också för förtroendet att ha fått leda detta arbete
och överlämnar härmed redogörelsen till årsmötet.
 
Underskrivet av: Percy Olausson, ordförande    Jonas Persson, v. ordförande    Mai Britt Petersson, sekreterare
Inga-Britt Höglind, kassör    Roland Sandholm, ledamot    Boris Lennartsson, ledamot
 

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20041209
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Inga-Britt Höglind
  Boris Lennartsson
  Göran Henriksson
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
   
2. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   
3. Skrivelser. Inbjudan till vinterträning och ungdomsläger. I övrigt inbjudan till
  Landslagskamp Småland - Gotland.
   
4. Lägesrapport kartan. Kartan blir större än planerat. Betr. skalan så beviljas ingen mer dispens för 10.000-del. Före tryckning kollas hyggen av, så ritaren
  får kallas ytterligare en dag.
  Betr. tryckningen skall kollas om 10.000-delen kan tryckas på Ljungdals
  tillsammans med Nybros karta (fast då blir det ingen baksida med annonser)
  och trycka 15.000-delen på Bergs Tryck.
   
5. Tävling 2005. Göran informerar. Mål- och startplats klar - hos Börje och Göte i
  Gällsmåla. Tävlingen ligger inne på Klubben Online. Bankontrollant är Kent
  Ekdahl, EOK. Tävlingskontrollant är Jörgen Fransson, EOK.
   
6. Ekonomi. Kassören gav rapport.
   
7. Handslaget. Det diskuterades vad vi kan söka bidrag för och vi kom fram till att be Sven titta på detta. Tänkbara sökobjekt: Skolkarta i Gullabo, skolkarta
  i Torsås. Det är Torsås Södra som är i behov av en revidering.
  Nybörjarkurs i Gullabo.
  Friluftsdagar med användande av Sport Ident för mellan- och högstadieklasser.
   
8. Årsmöte söndagen den 30 januari 2005 kl. 13.00.
  Percy gör föredragningslista.
  Mai Britt upprättar verksamhetsberättelse.
   
9. 6-klubbsalliansen träffas i Lessebo den 10/1-05. Torsås OK förväntas ha en
  närtävling hösten 2005.
   
10. Övrigt. Prat kring kommunens bidrag, anläggnings- och kartbidrag.
  Tävling 2006. Prel. ansökan gällde hösttävling. Fråga; kan datum ändras till
  vårtävling?
   
  Nästa möte torsdagen den 20 januari. Fika Roland. Ordföranden tackar för
  visat intresse och kvällens möte avslutas.
   
  Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare   Percy Olausson, ordförande
   

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20041013
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Boris Lennartsson
  Inga-Britt Höglind
  Anna Henriksson
  Göran Henriksson
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
   
2. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   
3. Inkomna skrivelser. Inbjudningar till diverse kurser.
   
4. Lägesrapport kartan. Arbetet med ritningen går sakteliga framåt. Jonas har i dagarna erhållit ett utskick av
  ett tillägg, men detta är i dagsläget ej tillräckligt för att bestämma målplats.
   
5. Tävling 2005. Planeringen av denna är på gång.
   
6. Ekonomi. Kassören avlade rapport.
   
7. Träning höst - vinter. Den 20/10 kl. 19.00 inleds hösten - vinterns löpträningar och pågår onsdagar
  säsongen ut.
   
8. Kommittéer. Arbetet i kommittéerna bör organiseras upp för att skapa en rutin.
   
9. Skidor. Jarl Sturesson har kontaktat Percy och erbjudit sig att hjälpa till med spårning vid snödags, och
  och ytterligare en skidintresserad har anmält sig villig att hjälpa till.
   
10. Efterfest tävling. Styrelsen beslöt att avvakta.
   
11. Novemberkonferens i Vrigstad 20/11. Två deltagare anmäles till detta - tävlingsledaren Eva och Lena.
   
12. Rapport från Alliansmötet i Alstermo. Percy rapporterade härifrån. Bland annat bestämdes turordningen för
  U5-dagars 2005. Den 3/5 startar Ålem, 10/5 Alstermo, 17/5 Kalmar, 24/5 Emmaboda-Verda och avslutar
  gör Nybro 31/5.
   
13. Övrigt. Försäljningen av bingolotter går allt sämre. Efter pågående 4-5
  veckors period beslutas om ett stopp.
  En fråga om vägstädning i kommunen är ännu ej besvarad.
   
  Nästa möte torsdagen den 9 december kl. 19.30. Fika Roland. Tack Anna för god fika idag. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar kvällens möte.
   
  Underskrivet av Mai Britt Petersson, sekreterare    Percy Olausson, ordförande
   

Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 20040830.
Närvarande:
Percy Olausson
Jonas Persson
Inga-Britt Höglind
Boris Lennartsson
Roland Sandholm
Anna Henriksson
Mai Britt Petersson
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
3. Skrivelser. Inkommet lotteritillstånd gällande t o m 2007. Besked från Bergander, SmOF, om att kartan får tryckas i 10 000-del.
4. Lägesrapport kartan. Arbetet med ritningen fortgår men i långsam takt.
5. Tävlingen 2004. Summering - en bra tävling. Tävlingskontrollanten hade två påpekanden. Han tyckte att dusch och toa var i minsta laget. Inför nästa tävling måste göras en och annan nyanskaffning av skyltar.
6. Ekonomi. Kassören redogjorde för resultat från tävlingen. Beslöt att införa en ny policy för arbetsresor vid tävlingsplanering till en ersättning av 10 kr./mil. (Banläggare).
7. Träning höst - vinter. Fortsätta med löpträningar såsom förra säsongen och med avslutande fika i stugan. Föreslås att ett fikaschema lägges upp.
8. Underhåll stugan. Beslöt att sätta upp nya vindskivor. Beträffande material så kollar Percy med Åke Graupman i Bergkvara i första hand, annars kollar Boris sina kontakter. Beslöt också att måla den sämsta sidan av huset. Camilla lämnar behövlig färg mot annons på kartan.
9. Ansvar enheter. Roland håller koll på detta.
10. Sjukvårdslådans placering. I stugans kök.
11. Efterfest tävling. Datum bestäms senare. vi tänker oss någon form av knytkalas.
12. Övriga frågor. Faurecia har beviljat oss en sponsorsumma av 2000 kr. Inga-Britt fakturerar denna. Bingopromenaderna börjar söndagen den 17/10 och pågår t o m den 21/11.
Nästa möte den 13/10 kl. 19.00. Anna fixar fika.
Ordföranden tackar för visat intresse och kvällens möte avslutas.
Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare   Percy Olausson, ordförande

Torsås OK:s styrelsemöte 20040708.
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Roland Sandholm
  Boris Lennartsson
  Inga-Britt Höglind
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
   
2. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   
3. Skrivelser. Preliminärt tävlingsprogram för 2005. TOK får tävling den 30/4 2005. Brev rörande ranking.
   
4. Lägesrapport kartan. Jonas rapporterar att han har fått göra stora omläggningar av banorna. Detta på grund av att ett nytt stort hygge inom kort kommer att 
  påbörjas inom tävlingsområdet. Markägaren för hygget har kontaktats om att ev. skjuta några dagar på igångsättandet av arbetet men svart blev tyvärr ett NEJ.
  Men nu är i alla fall alla kontroller ute (brickor och ställningar) så att provlöpning kan påbörjas.
   
5. Tjoget. Ett lag har anmälts.
   
6. Nybörjarkurs. Detta får anstå tills vidare.
   
7. Kultur- och ungdomsskola 2005. 25 elever har anmält sitt intresse och detta startar i april 2005.
   
8. Tävling 2004. De olika momenten gås igenom och alla funktionärer tycks vara klara. Jonas har tryckt ett infoblad om tävlingen och detta skall delas ut på tjoget.
   
9. Kassarapport lämnas av kassören.
   
10. T-tröjor. Dessa har kommit och pris som tidigare sagts 160 kr/st.
   
11. Sportident-brickor. Vi avvaktar till våren med att skaffa nya.
   
12. Sommarkväll 13/7 kl. 18.00. Inga-Britt fixar vad som behövs för grillning och fika. Percy och ev. Jonas har någon aktivitet att bjuda på. Mai Britt gör en tipsrunda.
   
13. Övrigt.
  a. ang. hemsidan. Det har varit lite strul. Styrelsen beslöt att delegera till Ola Karlsson att teckna domännamnet.
  b. Roland påtalar att markägarna borde informeras om kartläget och tävlingen samt att ny tävling planeras till våren. Han skriver dem ett brev.
   
  Nästa möte måndagen den 30/8 2004 kl. 19.00. Mai Britt tar med fika. Tack till Boris för dagens fika. Mötet avslutas med att ordföranden tackar alla.
   
  Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare   Percy Olausson, ordförande

Torsås OK:s styrelsemöte 20040609.
   
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Anna Henriksson
  Inga-Britt Höglind
  Roland Sandholm
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.
   
2. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   
3. Inkomna skrivelser. Ett flertal tävlingsinbjudningar.
   
4. Lägesrapport kartan. Jonas informerade om det aktuella kartläget. Kris råder. Kartan hinner inte ritas klar i sin  helhet. För att kunna genomföra tävlingen får vi acceptera nödlösning som bl. a. innebär att de korta banorna trycks i laserskrivare på Ljungdals i Nybro där Kjell vidtalar sina kontakter. Kjell ringer också till Bergander på SmOF för att få göra även övriga banor i 10 000-del. Dessa trycks då i A3 på annat företag. Vi beslutar att acceptera Kjells föreslagna lösning. Roland kontaktar Bergs tryckeri och meddelar att den planerade karttryckningen måste senareläggas. Jonas funderar ut ändringar i bansträckningen på den långa banan. Som en bonus har Kjell lovat att göra en lärkarta för Gullabo.
   
5. Tjoget. Lag anmäles till denna budkavle.
   
6. Nybörjarkurs. Årets nybörjare har varit framgångsrika.
   
7. Kultur- och ungdomsskola hösten 2004. 15-16 st. har anmält intresse. Vi beslöt tacka ja och start på vårkanten 2005. Betr. arvode har kommunen sänkt detta till 500 kr.
   
8. Tävling 2004. Beslöt att samla alla huvudfunktionärer den 21/6 kl. 20.00. Percy skall kolla med Stig Andersson hur det är med elen på TC.
   
9. Kassarapport lämnades av kassören.
   
10. T-tröjor. Tröjorna levereras i v. 27. Pris 160 kr/st.
   
11. Sportidentbrickor. Beslöt att hyra 50 st. inför tävlingen.
   
12. Sommarkväll vid stugan hålles tisdagen den 13 juli kl. 18.00. Korvgrillning. Inga-Britt fixar vad som behövs. Percy fixar någon aktivitet och ev. Jonas. Mai Britt gör en tipsrunda.
   
13. Övrigt. Förslag på ekonomiförstärkning. Roland pratar med en skogsägare om ev. plantering. Anna frågar Karl-Gunnar om att sondera röjningsbehov.
   
  Nästa möte torsdagen den 8/7 kl. 19.00. Fika Boris. Kvällens möte avslutas med ordförandens tack till alla och speciellt till Inga-Britt för god fika.
   
  Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare   Percy Olausson, ordförande

Torsås OK:s styrelsemöte 20040418.
  Närvarande:
  Percy Olausson
  Jonas Persson
  Göran Henriksson
  Boris Lennartsson
  Roland Sandholm
  Mai Britt Petersson
   
1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
   
2. Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   
3. Inkomna skrivelser. Bland inkomna skrivelser noteras: Brev från Faurecia, som 
  vill ha underlag för fortsatt sponsring. Man nämner ingen summa så Percy skall ta
  ett snack med handläggaren ifråga.
  Årsmötesprotokoll från SmOF.
  Intresseanmälan för ungdomar som skall delta i uttagningstävlingar. Tidigare skedde uttagningen automatiskt.
  Brev från Kultur- och ungdomsskolan.
  PM från kommunen och SISU om bidragsansökan.
  Från O-ringen i Småland inbjudan till upplevelsedag till O-ringen i Göteborg 2004.
   
4. Lägesrapport om kartan. Jonas informerar. Kartritaren ligger efter så det börjar bli
  snålt om tiden för kartans slutförande.
   
5. Tjoget. Vi räknar med att få ihop lag även i år.
   
6. U5-dagars. 18/5 arrangerar vi en etapp. stig har lagt banor på Söderåkrakartan.
  Roland programmerar enheterna. Percy tar hand om tävlingsledningen.
  Beträffande resor till övriga etapper så skall körschema göras upp.
   
7. Nybörjarkurs. Nybörjarkurs startade 17/4. Ett 10-tal ungdomar i årskurserna 5-7
  deltog. Jonas presenterade ett litet informationsblad om verksamheten för att delas ut till ungdomar och föräldrar.
   
8. Kultur- och ungdomsskola. Vi deltar i detta med 3 tillfällen och intresset är stort
  även i år. Saft och bullar serveras vid möten.
   
9. Hälsans Dag 15/5 Torsås skola. Vi skall sälja Naturpasset. Ställa upp med 4
  funktionärer och några ungdomar som deltar i Torsåsloppet.
   
10. Tävlingsansökan 2005. Ansökan inlämnas före den 1/5. Som alt. 1 söka lördagen
  den 30 april 2005. Banläggare: Göran. Tävlingsledare: Eva tillfrågas. Ban-
  kontrollant: Hjalmarsson tillfrågas.
  Samtidigt lämnas en preliminäransökan för år 2006. Alt. 1 hösten - september.
   
11. Tävling 2004 den 8/8. Inbjudan sändes före den 1/5. Percy presenterade ett
  förslag och Jonas kompletterade med terrängbeskrivning.
   
12. T-tröjor. Beslutade beställa från Nöjab. För att få ner priset beslutades att klubben
  inköper de 9 st. som saknades till full pott.
   
13. Koll av sportidentbrickor.
  Beslutades att köpa aktuellt sportidentprogram.
   
14. Övrigt.
  a. Roland har kollat kostnadsförslag med två olika karttryckerier - Åkessons och
  Bergs - och som prismässigt skiljde sig, men vi tog inget beslut. Roland skall
  kolla igen vilken typ av färg som används.
  b. Beslöt att göra ett infoblad om vår tävling. Detta skall delas ut på Tjoget är det
  tänkt.
   
15. Nästa möte måndagen den 7 juni kl. 19.00. Boris fixar fika.
   
  Mötet avslutades med att ordföranden tackar alla och ett särskilt tack till Jonas som stått för dagens fika.
   
  Underskrivet av: Mai Britt Petersson, sekreterare   Percy Olausson, ordförande

Protokoll fört vid årsmöte med Torsås OK 20040208.
   
1. Mötets öppnande.
  Ordföranden Percy Olausson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
   
2. Mötesordförande.
  Till att leda mötesförhandlingarna valdes Percy Olausson.
   
3. Mötessekreterare.
  Till sekreterare för mötet valdes Mai Britt Petersson.
   
4. Protokolljusterare.
  Till att justera dagens protokoll valdes Anna Henriksson och Stefan Karlsson.
   
5. Dagordningen.
  Föreslagen dagordning godkändes.
   
6. Årsberättelse.
  Årsberättelsen för 2003 upplästes av sekreteraren och lades efter godkännande
  till handlingarna.
   
7. Revisionsberättelse.
  Revisionsberättelsen för år 2003 upplästes av revisorn Lars Johansson och lades efter godkännande till handlingarna.
   
8. Ansvarsfrihet.
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
   
9. Val av styrelse. och ordförande.
  Till ordförande för ett år valdes Percy Olausson.
  Till styrelseledamöter för två år valdes Mai Britt Petersson och Roland Sandholm, båda omval, och Boris Lennartsson, nyval.
  Suppleanter Göran och Anna Henriksson, omval.
   
10. Val av revisorer.
  Till revisorer omvaldes Lars Johansson och Håkan Algotsson.
  Som revisorsuppleant omvaldes Uno Petersson
11. Val av kommittéer.
  Aktivitetskommitté: Karl-Gunnar Henriksson, Marianne Henriksson, Lars Johansson, Rosita Carlsson och Lena Persson.
  Fastighets- och materialansvarig: Stefan Carlsson, omval.
  Kart- och markkommitté: Roland Sandholm (sammankallande), Lars Johansson och Jonas Persson, samtliga omval.
  Redaktionskommitté: Sven Persson och Allan Höglind, omval.
  Naturpasset: Anna Henriksson (sammankallande), Göran Henriksson, Kerstin Olsson och Lena Persson, samtliga omval.
  Tränings-, skid- och uttagningskommitté: Hans Gottfridsson, Göran Henriksson, Kjell Karlsson, Stig Karlsson, Jonas Persson och Uno Petersson samt Eva Olausson.
  Tävlingsanmälan: Harriet Karlsson, omval.
  Rekryterings- och ungdomskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Boris Lennartsson, Percy Olausson, Anna Henriksson, Annie Lennartsson, Linn Lennartsson och Bengt Haraldsson.
  Valberedning: Sven Persson (sammankallande), Eva Olausson och Lorentz Svensson.
   
12. Årsavgift.
  Årsavgiften för 2004 beslöts vara 100 kr. t o m 18 år. 200 kr. för vuxen samt familjekort 400 kr. familjekortet gäller för föräldrar och barn t o m 18 år.
   
13. Tävlingsavgifter.
  T o m 18 år ingen avgift. För övriga betalar klubben 25% på normal tävlingsavgift. Efteranmälningar och ej giltiga återbud betalar var och en.
   
14. Bilersättning.
  Oförändrad bilersättning, 12 kr./mil. Max 15 mil enkel resa.
   
15. Aktiviteter 2004.
  Verksamhetsplan 2004.
  Februari: Studiecirkel tävlingsarrangemang 5 ggr.
  v 8: Sportlovsaktiviteter
  Mars: Nybörjarkurs
  Närtävling Söderåkrakartan. (Roland)
  April: Kultur- och ungdomsskolan 22/4, 29/4 och 6/5. (Percy)
  Maj: Ungdomens 5-dagars. Vi arrangerar en etapp den 18/5. (Stig)
  Ev. gökotta den 20/5. (Mai Britt)
  Pingstkaveln den 31/5. (Eva)
  Juli: Sommarträff - datum meddelas senare.
  Augusti: Vår tävling den 8/8 i Gullabo.
  Egna träningar inkl. Stanley Cup.
  Säsongens tävlingar enligt särskilt program.
  Klubbmästerskap på ett eller annat sätt.
  Aktiviteter för kassaförstärkning.
  Önskemål - kom med egna förslag.
   
16. Övrigt.
  1. Ola Karlsson informerade om hemsidan.
  2. Vidare diskuterades om behövliga arbeten vid stugan. Målning och parkeringsplatsen behöver fixas till. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag.
  3. Någon form av kassaförstärkning ventilerades. Vi fortsätter med adventskalendrar. Att sälja Sverigelotten (en skraplott) var ett förslag. hur det blir med vägstädningen till våren är osäkert. Ytterligare tips är att jaga något skogsprojekt.
  4. Sven delade ut årsskriften med minnen från året och en del tillbakablickar i tiden.
   
17. Avslutning.
  Ordföranden avslutar mötet. Därefter förtäring med sallad och kaffe samt prisutdelning.
   
  Underskrivet av: Mai Britt Petersson   Justeras: Anna Henriksson, Stefan Carlsson
   

Protokoll från Torsås OK:s styrelsemöte 20040229.
   
Närvarande: Jonas Persson
  Roland Sandholm
  Percy Olausson
  Inga-Britt Höglind
  Boris Lennartsson
  Anna Henriksson
  Göran Henriksson
   

1.

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
   

2.

Föregående mötes protokoll uppläses och godkännes.
   

3.

Konstitutionerande av styrelsen 2004.
  Ordförande: Percy Olausson
  Vice ordförande: Jonas Persson
  Sekreterare: Mai-Britt Petersson
  Kassör: Inga-Britt Höglind
  Ledamot: Roland Sandholm och Boris Lennartsson
  Suppleanter: Göran Henriksson och Anna Henriksson
   

4.

Inkomna skrivelser.
  Vi har fått avslag på bidragsansökan för Gullabokartan från
  brandstodsbolaget. För att beviljas bidrag måste det vara till rena
  ungdomssatsningar.
   

5.

Reklam för kartan.
  Allan har tidigare haft hand om detta och ska tillfrågas om han vill fixa
  reklamen även för Gullabokartan. Boris lovar att ställa upp och hjälpa till
  med detta. Priserna för reklamen har tidigare varit 750 kr. för halv annons
  och 1 500 kr. för hel annons. Vi beslutar att höja priserna till 1 000 kr för 
  halv annons och 2 000 kr. för hel annons.
   

6.

Vår närtävling den 14/3 är planerad på Söderåkrakartan. Samlingsplatsen
  är inte bestämd men troligen blir den någonstans i södra delen av kartan.
   

7.

Upptaktsträffen blir den 14/3 kl. 19.00 i klubbstugan.
   

8.

Träningskommittén bör snarast göra ett träningsprogram för våren. Ska
  vara klart till upptaktsträffen.
   

9.

En nybörjarkurs planeras starta den 17 april.
   

10.

Arbetet inför vår tävling flyter på bra och tävlingskursen har varit mycket 
  välbesökt och givande.
   

11.

Kartrapport. Jonas har pratat med Kjell. Han har ej varit ute något på
  sistone p g a kylan men han lovar att kartan hinner bli klar i tid. För övrigt 
  flyter allt på som det ska. Vi ska höra oss för på olika tryckerier för    
  kostnadsförslag och ev. bokning av tid. Roland ska göra detta.
   

12.

Jobbdag i klubbstugan ska skjutas på framtiden, eventuellt till sommaren.
   

13.

a. Percy har varit på kommunen angående ungdomsbidrag. Vi får 9 500 kr.
  vilket är ca. 5% mindre än föregående år.
  b. Hälsans Dag planeras den 15/5 där Torsås OK ska medverka för att
  profilera orienteringen. Vi har lovat att ställa upp med fyra funktionärer till
  Torsloppet och ev. lägga en ungdomsbana.
   

14.

Övriga frågor:
  a. Tävlingsansökan till 2005 ska vara inne senast 1/5. Percy ska kolla med 
  Bergander om lämpliga datum för tävlingen. Datum bör bestämmas vid
  nästa styrelsemöte.
  b. Lotteritillståndet går ut så ett nytt bör sökas. Inga-Britt ska fixa detta.
  c. Bankontrollanten ska ha bensinersättning. Även Jonas, som är banläggare,
  vill ha ett litet bidrag för alla resorna till Gullabo. Styrelsen vill fundera på detta.
  Tillsvidare håller Jonas koll på hur mycket han kör.
  d. Vi ska beställa två böcker med fortsättningssteg för nybörjare från Soft.
  e. Boris kollar med Leif på Torsåsverken om plantering.
   

15.

Nästa möte 18 april kl. 19.00. Jonas fixar fikat.
   
  Ordföranden tackar alla och ett specifikt tack till Inga-Britt som fixat fikat.
   
  Underskrivet av: Anna Henriksson, protokollförare    Percy Olausson, ordförande