Nationell tävling 2010

Nationell tävling 2010

Klassindelning och längder


Damklasser
klasslängd (km)
D 102,5
D 123,0
D 143,5
D 164,0
D 184,5
D 204,5
D 214,9
D 21L6,4
D 354,5
D 404,0
D 454,0
D 503,5
D 553,5
D 603,5
D 653,0
D 702,6
D 752,6
Herrklasser
klasslängd (km)
H 102,5
H 123,0
H 143,9
H 165,1
H 186,4
H 207,1
H 218,0
H 21L11,2
H 357,1
H 406,4
H 456,1
H 505,4
H 554,9
H 604,5
H 654,0
H 703,9
H 752,9
H 802,6
Inskolning/U-klasser
klasslängd (km)
Insk.1,8
U 11,8
U 22,5
U 33,0
U 43,5
Öppna, lätta
klasslängd (km)
Ö 12,5
Ö 23,2
Öppna, medel
klasslängd (km)
Ö 42,9
Ö 53,9
Ö 65,4
Öppna, svåra
klasslängd (km)
Ö 73,0
Ö 84,9
Ö 96,9