Nationell tävling 2010

Nationell tävling 2010

Preliminärt PM

PM (preliminärt)
Torsås OK:s nationella orienteringstävling
långdistans söndag 9 maj 2010

Välkomna till Tuthult!

Start
Första ordinarie start kl 11:00.
Start 1: Orange-vit snitsel 1 000 meter
Lättframkomligt (större väg och körväg).
Klasser: U 4, Ö 4, Ö 5, Ö 6, Ö 7, Ö 8, Ö 9, D 14, D 16, D 18, D 20, D 21 L, D 35, D 40, D 45, D 50, D 55, D 60, D 65, H 14, H 16, H 18, H 21, H 21 L, H 35, H 40, H 45, H 50, H 55, H 60, H 65, H 70, H 75, H 80.
Start 2: Orange-blå snitsel 400 meter
Lättframkomligt (större väg).
Klasser: Inskolning, U 1, U 2, U 3, D 10, D 12, H 10, H 12, Ö 1, Ö 2.
Strukna klasser
D 21, D 70, D 75, H 20
Terräng
Skogsmark med gran- och tallpartier. Mestadels detaljrik, orienteringstekniskt krävande terräng, områden av vildmarkskaraktär, svag till måttlig kupering. God framkomlighet men i vissa områden begränsas framkomligheten av stenig botten eller tätare vegetation. Längre banor har varierande framkomlighet, från mycket lättlöpta partier till tuff vildmarksterräng.
Direktanmälan
Från 10:00 till 11:00. Start från 10:45 till 12:00. Hyra pinnar 25 kr. Förlust faktureras.
Knatteknat
Från kl 10:00 till tävlingens slut.
Kontrollbeskrivningar
Kontrollbeskrivningar finns både tryckta på kartan och lösa vid start.
OBS! Tätt mellan kontroller
Det är tätt mellan kontrollerna. Kontrollera kodsiffran noga!
Det finns korsande banor. Ta kontrollerna i rätt ordning.
Reservrutor
Kartor skala 1:10 000 i storlek A4 och skala 1:7 500 Saknar reservrutor. Vid behov stämpla direkt i kartan.
Snitsling
Klasserna H 10, D 10, U 2 och Öppen 1 har orange-vit snitsling på en sträcka. Snitslingen är markerad på kartan och kontrollbeskrivningen. Övriga klasser har denna orange-vita snitsling markerad på kartan.
Det finns även en snitsling som binder ihop två stigar. Den är markerad i terrängen med orange-vit snitsel. Snitslingen är markerad på samtliga kartor.
Förbjudna områden
I början av banorna vid start 1 finns några mindre planterade hyggen som är förbjudna att beträda. De är markerade på kartan och har heldragen blå-gul snitsel i terrängen från löpriktningen. Var vänlig att respektera dessa förbjudna områden!
Fårstängsel
På slutet av de flesta banor passeras ett fårstängsel. Det finns 3 öppningar i stängslet som är markerade på kartan med: )( I terrängen är öppningarna markerade med röd/vit snitsel. Var god och använd dessa öppningar vid passage av stängslet!
Vägpassage
De längsta banorna passerar en trafikerad väg. Var försiktig!
Inskolning
På inskolningsbanan finns "glada och sura gubbar"
Maxtid
2,5 timmar
Barnaktiviteter
Knatteknat 09:00‑11:30. Barnpassning på TC.
Karta
Gullabokartan. Ritad av Kjell Svensson, Nybro.
Offsettryckt 2010. HD 16-HD 21 skala 1:15 000.
HD 75 och äldre skala 1:7 500
Övriga 1:10 000. Ekv. 2,5m.
Lokala tecken
X Grönt kryss = Särpräglat träd
X Svart kryss = Liten koja/Jaktpass
/ Grönt streck = Vindfälle
Vätska
För nästan samtliga klasser. Markerat på samtliga kartor.
Prisutdelning
När klassen är klar
Tävlingsledning
Håkan Algotsson och Ulla Olsson

Vi önskar alla en trevlig vistelse i Gullaboskogen.
Lycka till i skogen och välkomna!

Torsås OK