Karta: Torsås Centralskola lärkarta

Torsås Centralskola lärkarta (1990)

Andra kartor

Alla kartor

  • Inga kartprov eller terrängbilder för kartan
Skala
1:2 000
Ekvidistans
1 m
Storlek
ca 0.3 km²
Kartritare
Jonas Persson
Ritningsår
1990
Terrängbeskrivning
Kartan täcker Torskolan, Ekbacken, Ödet och området kring sporthallen. Mestadels lövskogs-, park- och gräsområden. En hel del cykelvägar och mindre stigar går genom området. Området är lämpligt för nybörjarorientering och sprint-OL.
En del ändringar av stigar och hus har skett på senare år.
Torsås kommun