Karta: Oxlehall

Oxlehall (1988)

Andra kartor

Alla kartor

  • Kartprov Oxlehall
Skala
1:15 000
Ekvidistans
5 m
Storlek
ca 12 km²
Kartritare
K-E Fredemark
Ritningsår
1988
Terrängbeskrivning
Mestadels granskog med relativt stort inslag av hyggen och planteringar. Hyggena blir efter några år ganska svårframkomliga. Den vita skogen består mestadels av lättframkomlig granskog. Kartan genomkorsas av ett rikt stignät. I byarna Slätaflys och Oxlehalls närhet finns också en del kulturmark.
Kuriosa
Kartan täcker området mellan byarna Oxlehall, Slätafly och Hulekvill.
Länkar
Torsås kommun